Gjennombruddsprosjekt psykiatri: ADHD – forbedre utredning, diagnostikk og behandling

Rapport fra gjennombruddsprosjekt om ADHD: utredning, diagnostikk og behandling (2006). Kr 80

Det har vært et sprik mellom kunnskap fra forskning på ADHD og til å omsette kunnskapen i praksis. Målet med gjennombruddsprosjektet er å utlikne noen av forskjellene i de ulike fag- og aldersområdene innen psykiatrien og få til en mer samlet utvikling av kvaliteten på tilbudet og en raskere og bedre diagnostisering og behandling.

 

Vedlegg

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.