Gjennombruddsprosjekt psykiatri II: Alvorlige stemningslidelser

Rapport fra gjennombruddsprosjekt i psykiatri om alvorlige stemningslidelser (2004). Kr 80.

Rapporten er en dokumentasjon av det andre gjennombruddsprosjektet i psykiatri om alvorlige stemningslidelser. Legeforeningen ønsker å bidra til et kvalitetsløft i helsetjenesten for pasienter med psykiske lidelser.

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.