Gjennombruddsprosjekt: Sykehjem

Rapport fra gjennombruddsprosjekt i sykehjemsmedisin (2008). Kr 80.

Legeforeningen vil styrke kvaliteten i helsetjenesten for de svakeste eldre og bedre kvaliteten i sykehjemsmedisinen. Eldre i sykehjem skal ha en bedre tilgang til legetjenester. Gjennom gjennombruddsprosjektet i sykehjem fremkommer det i rapporten konkrete tiltak til å nå disse målene.

Vedlegg

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.