Sammen for en bedre primærhelsetjeneste

Legeforeningen støtter målet om en primærhelsetjeneste med tverrfaglig samarbeid for få til god behandling og omsorg. Pasientbehandling er lagspill. Alle pasientforløp forutsetter at helsepersonellet samarbeider godt. En godt integrert kommunehelsetjeneste med god kommunikasjon, kjennskap til hverandres oppgaver og gode samarbeidsarenaer er nødvendig for å gi gode helsetjenester.

Legeforeningen ønsker med denne rapporten å gi våre synspunkter og innspill til St. Meld 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet  og helhet. Vi støtter målet om mer og bedre tverrfaglig samarbeid, men stiller spørsmål ved flere av vurderingene og virkemidlene i meldingen.

Last ned rapporten til høyre