Retningslinjer for lindrende sedering av døende 2001

Retningslinjer for lindrende sedering i klinisk praksis utgitt av Rådet for legeetikk/Den norske legeforening (2001).

Med lindrende sedering til døende menes medikamentell reduksjon av bevisstheten for å lindre lidelse som ikke kan avhjelpes på annen måte. Kr 80.

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.