Retningslinjer for metoder i klinisk nevrofysiologi, del 1

Utgitt av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi (2.utg., 2008).

Boken inneholder retningslinjer for metodene, inkl. nye metoder og ny teknologi. Kr 100.

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.