Retningslinjer for metoder i klinisk nevrofysiologi, del 2

Utgitt av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi (2004).

Retningslinjene inneholder virksomhetsregistering og diagnosekoder. Kvalitetsindikatorer er utarbeidet og blir presentert her. Kr 100.

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.