Gode pasientmøter - veien til en bedre spesialisthelsetjeneste

Pasientene må oppleve god kontinuitet mellom møtene med helsetjenesten og god tilgjengelighet som gir trygghet.

Veien til bedre spesialisthelsetjeneste går gjennom bedre tilrettelegging for gode møter med pasientene. Sykehus må organiseres og ledes slik at kvalitetsarbeid, utdanning og forskning inngår som en integrert del av helsetjenesten. Avtalespesialistene må gis rammebetingelser som gir gode forutsetninger for bruk av deres ressurser. God pasientflyt krever også godt samarbeid og dialog mellom allmennleger og leger i spesialisthelsetjenesten. Praksiskonsulentordningen er et viktig tiltak for å skape slik dialog.

En god spesialisthelsetjeneste krever en treffsikker finansieringsordning. Det er behov for gjennomgang av finansieringsmodellene for at disse skal bli mer treffsikre i forhold til ønsket aktivitet og for i ivareta utdanning og forskning.

Last ned rapporten til høyre på siden (Pdf-format)

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.