Lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern (2008)

I rapporten om lokalsykehusfunksjonen innen psykisk helsevern er særlig oppmerksomheten rettet mot hva som konkret må ligge i lokalsykehusfunksjonen og hvilke tilbud som må finnes innen hvert helseforetak.

Pasienten skal ha tilgang på spesialist. Det er avgjørende for å kalle en helsetjeneste for spesialisthelsetjeneste. Pasienten har rett til et øyeblikkelig hjelptilbud innen annenlinjen. Pasientene har behov for en sammenhengende helsetjeneste. Det meste av diagnostikk, behandling og oppfølging innen psykisk helsevern foregår og skal foregå hos fastlegene. Fastlegene må ha distriktspsykiatriske sentre, privatpraktiserende psykiatere og spesialister i klinisk psykologi å samarbeide med. I lokalsykehusfunksjonen må det ligge et ansvar for viderehenvisning til mer spisskompetent avdeling eller sykehus, og et ansvar for å ta imot pasienter som er ferdigbehandlet fra et mer spesialisert nivå. For pasienter med psykiske lidelser er det dessuten et særlig behov for større grad av samhandling og tilpassede overganger mellom barne- og ungdoms-psykiatrien og voksenpsykiatrien.

Lokalsykehusfunksjonen innen psykisk helsevern trenger fortsatt utvikling - og et kvalitativt løft.

Last ned rapporten til høyre på siden (Pdf-format)

Kr 100 for papirversjon

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.