Med kvalitet som ledestjerne

Statusrapport om kvalitet i helsetjenesten (2011).

Kvalitet er et sentralt mål for all virksomhet i helsetjenesten. Pasientenes behov for gode og sikre helsetjenester må stå i sentrum og tillegges mer vekt i styring og ledelse av sykehusene enn i dag. Det forutsetter utvikling av et godt nasjonalt system for måling av kvalitet med gode kvalitetsindikatorer som både kan brukes til læring og forbedring på klinisk nivå, samtidig som det gir god og relevant styringsinformasjon.

Kr 100 for papirversjonen.

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.