Mot i brystet...stål i ben og armer? Statusrapport om helse, helsefremmende arbeid og helsetjenester for ungdom

Selv om de fleste unge er sunne og friske, hevder Legeforeningen at situasjonen er bekymringsfull for de mange unge som sliter med psykiske plager, seksuelt overførbare sykdommer, spiseforstyrrelser og en livsstil som på sikt er helseskadelig. Statusrapporten legger vekt på forebyggende tiltak, og peker på at kapasiteten særlig må økes innen barne- og ungdomspsykiatrien.

 

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.