Når du blir gammel - og ingen vil ha deg...

Innholdsfortegnelse
Samfunnets holdninger til eldre gjenspeiles blant annet i kvaliteten som gis i eldreomsorgen. I statusrapporten gjengis en rekke undersøkelser og publikasjoner som understøtter at vårt samfunn ikke ivaretar de eldre på en verdig måte. Legeforeningen ser det som et ansvar å få frem denne kunnskapen slik at ulike politiske beslutninger kan trekke helsetjenesten for eldre i riktig retning. Det pekes på en rekke forhold som må til for å bedre helsetilbudet for eldre.

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.