Psykiske lidelser - Faglighet og verdighet. Rett til utredning, diagnostisk vurdering og målrettet behandling

Statusrapporten tar for seg situasjonen i psykisk helsevern, halvveis i opptrappingsplanen for psykisk helse. Tjenestetilbudet må oppgraderes faglig ved å rette innsatsen mot systematisk bruk av retningslinjer, prosedyrer og kunnskapsbaserte behandlingsprogram. Slik kan man utvikle en tjeneste som fremmer respekt og verdighet for mennesker med psykiske lidelser.

 

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.