Arbeidsmiljø i sykehus

Veileder om betydningen av arbeidsmiljøet - og om samfunnets forventninger til arbeidsmiljøet i sykehus (2011).

Bestill papirutgave, Kr 100

Vedlegg

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.