Omstillingsveileder

Målet med veilederen er å øke kunnskapen om omstillingsarbeid og gi tillitsvalgte og medlemmer et bedre grunnlag for å oppnå innflytelse i omstillingsarbeid (2008).

I veilederen er det informasjon om formelle rammer, rettigher og hvordan man kan oppnå innflytelse i dialog med arbeidsgiver. Viktige krav til omstillingsarbeid er trukket ut fra avtaler og lovgivning og sammenstilt slik at det gjøres lettere tilgjengelig for tillitsvalgte og medlemmer. Det gis også råd om hvordan den enkelte skal forholde seg i ulike situasjoner. Veilederen er spesielt innrettet mot Spekter-området, men vil også ha relevans for øvrige tariffområder.

Bestill papirutgave, Kr 100

Vedlegg

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.