Veileder for turnus i sykehus

En praktisk veileder om turnustjenesten utgitt av turnusrådet (2015).

Turnustjenesten er bindeleddet og overgangsfasen mellom grunnutdanning og selvstendig arbeid som lege. Denne veilederen er ment som et verktøy som skal bidra til at turnuslegene blir tatt imot, får den opplæring, veiledning og supervisjon de trenger og at lover og forskrifter blir ivaretatt.

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.