MainTeaser

Satsingsområder 2016 - 2017

Legeforeningens sentralstyre har vedtatt fire satsingsområder for denne perioden.

For å oppnå en bedre helsetjeneste for pasientene vil vi jobbe for: 

  • Trygge leger – god pasientbehandling
  • Bedre styring, organisering og ledelse av spesialisthelsetjenesten
  • Styrket medisinsk faglig ledelse i primærhelsetjenesten
  • Sikre kvalitet og kapasitet i spesialistutdanningen