MainTeaser

Sykehus

Sykehusenes oppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Legeforeningen arbeider kontinuerlig for å sikre høy kvalitet i tjenesten.

Målet med veilederen er å øke kunnskapen om omstillingsarbeid og gi tillitsvalgte og medlemmer et bedre grunnlag for å oppnå innflytelse i omstillingsarbeid (2008).

Veileder om betydningen av arbeidsmiljøet - og om samfunnets forventninger til arbeidsmiljøet i sykehus (2011).

Forskning er helsetjenestens grunnpilar

Ferdigutdannede leger kan spesialisere seg innen ulike spesialiteter. Informasjon om generelle regler og relevante dokumenter finner du her.

En analyse av behovet for investeringer i spesialisthelsetjenesten samt status for sykehusbygg, medisinskteknisk utstyr og kompetanse ved norske sykehus.

Det er behov for overordnet nasjonal styring av sykehusene; en nasjonal sykehusplan. På bakgrunn av det har Legeforeningen utarbeidet en statusrapport om fremtidens sykehusstruktur.