Fagmedisinske foreninger

Samleside for de fagmedisinske foreningene.

Mer om emnene

Forskning er helsetjenestens grunnpilar

Sekretariatet ønsker å bidra til at de fagmedisinske foreninger får et best mulig utgangspunkt for sin virksomhet. Vi har nedenfor listet opp flere servicetjenester som foreningene kan benytte seg av.

Landsstyrerepresentantene fra de fagmedisinske foreningene.