Gjør kloke valg-kampanjen (Choosing Wisely)

Legeforeningen arbeider for tiden med en pilot-versjon av en kampanje som heter Gjør kloke valg (Choosing Wisely).

Kampanjen handler om å gå fra unødvendig testing og behandling til å fremme helsetjenester som:

 • det er god evidens for
 • ikke er duplikat av andre tester eller prosedyrer man allerede har gjennomført
 • ikke påfører skade
 • virkelig er nødvendige

Tiltaket er inspirert av den internasjonale Choosing Wisely-kampanjen. Utgangspunktet er at de fagmedisinske foreningene lager lister med anbefalinger over diagnostiske tester, behandlinger, piller eller prosedyrer som er overforbrukt og overforeskrevet, og som det antakeligvis er tryggere å unngå.
Når en liste er klar, er målsettingen å utarbeide pasientrelatert informasjon ut fra dem. Kampanjen er nå spredt til over 15 land. Kriteriene for å lage anbefalingene er at de skal være

 • innen egen spesialitet
 • ofte brukt
 • kunne påføre pasienten skade eller belastning
 • støttes av evidens/forskning

I april var 11 fagmedisinske foreninger samler til en workshop om kampanjen og fikk en innføring i hvordan man kan lage troverdige anbefalinger. Flere av disse foreningene er kommet godt i gang med arbeidet.
Foruten om å engasjere fagmiljøene, retter kampanjen seg mot pasienter og befolkningen generelt. Det viktigste virkemidlet her er at pasienter oppfordres til å stille fire spørsmål når det er snakk om å utføre en test, prosedyre eller behandling:

 • Er det virkelig nødvendig?
 • Hva er risikoen og bivirkningene?
 • Finnes det tryggere alternativer?
 • Hva skjer om jeg ikke gjør noe?

Om du er mer interessert, kan du se på de kanadiske sidene til kampanjen eller lese denne lederen av Legeforeningens president.

Dersom din fagmedisinske forening er interessert i å være med på kampanjen, eller om dere har spørsmål, kan dere ta kontakt med bente.kristin.johansen@legeforeningen.no eller ole.anders.stensen@legeforeningen.no i Medisinsk fagavdeling i Legeforeningen.

Mer om emnene