131385 Modul III (Gdansk) 15.-18.10.2019

Fra tillitsvalgt til leder modul III – Gdansk, Polen. 

Den siste modulen i kurspakken tilbys primært Legeforeningstillitsvalgte med de «tyngste» vervene, men er også åpen for andre hvis det er plass. Kurset går over 4 dager, og kursdeltakerne får en grundig innføring i helseøkonomi, helse juss, etikk og andre relevante temaer.  

Kurset forutsetter fullført deltakelse på Modul I og II.  

Læringsmål: 

Innholdsmessig skal modul I – III tilsvare innholdet i det obligatoriske kurset i administrasjon og ledelse som inngår i spesialistutdanningen for sykehusspesialitetene.  

Målgruppe: 

Primært Legeforeningstillitsvalgte med de «tyngste» vervene. 

Program/temaer:

  • Helseøkonomi 
  • Helsejus
  • Etikk og jus
  • Retorikk  

Se også informasjon om hele kursopplegget «Fra tillitsvalgt til leder»  

Tidsramme:

Dag 1 kl 15:00 – ca kl 18:30
Dag 2 kl 08:30 – ca kl 18:00
Dag 3 kl 09:00 – ca kl 16:00
Dag 4 kl 08:30 – ca kl 10:30  

Kurssted: 

Arrangementet finner sted i Gdansk, Polen – Mercure Stare Miasto Old Town 

Påmeldingsfrist:

Fristen har gått ut.

Påmelding:

Invitasjon sendes til registrerte tillitsvalgte i målgruppen. Dersom du ikke har mottatt invitasjon og ønsker å delta på kurset, ta kontakt på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no og oppgi kursnummer 131385. Dette er et kurs med kun 40 plasser, alle som har meldt sin interesse vil få beskjed umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp.

Kursavgift/reise/opphold:

Legeforeningen dekker kursavgift, opphold og reise på billigste måte. Avvent all bestilling av billetter/opphold til du har fått bekreftet deltakelse fra Legeforeningens sekretariat. 

Påmeldingen til kurset er bindende. Ved manglende oppmøte på kurset, uten meldt gyldig forfall, blir Legeforeningens merkostnader fakturert deg.  

Spørsmål rettes til: tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no – merk med kursnummer 131385.  

Rett til fri for å delta på tillitsvalgtkurs:

Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på arrangementer av dette slag. Det er regulert i hovedavtalene på de ulike områdene, se nedenfor.

Stat: Hovedavtalen § 34
Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
KS: Hovedavtalen del B § 3-6
Oslo: Hovedavtalen (Dok. 24) § 16
Virke: Hovedavtalen kap VI § 6-7  

Hvis du har ulike arbeidsgivere i ulike tariffområder, er det viktig å være oppmerksom på at retten til fri kun gjelder i det tariffområdet arrangementet relaterer seg til. Dersom det oppstår problemer knyttet til fri for deltakelse – ta umiddelbart kontakt med sekretariatet på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no