33351 Modul I for Helse Midt-Norge 05.- 06. mars 2019

Kurstittel: Legeforeningens tillitsvalgtkurs «Fra tillitsvalgt til leder» Modul I

Legeforeningens tillitsvalgtopplæring «Fra tillitsvalgt til leder» arrangeres med tre kurs – hhv modul I, II og III. I desember 2014 vedtok Sentralstyret noen endringer på modul I og II ved at modul I skal arrangeres som et lokalt kurs der lokale problemstillinger tas opp. Modul I vil bli arrangert i hvert av de fire Helseregionene.

Dette kurset gjelder for sykehustillitsvalgte i Helse Midt-Norge.

Læringsmål:

Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en grunnleggende Innføring i rollen som tillitsvalgt i Legeforeningen, og deltakerne vil få kjennskap til Legeforeningens organisasjon, tariffsystem, sentrale avtaler og relevante lover. Kurset gjelder for sykehustillitsvalgte i aktuelle region. Kurset teller som frie kurstimer for resertifisering av spesialiteten allmennmedisin. Kurset passer både for nye tillitsvalgte – og for de litt mer erfarne som ønsker å friske opp kunnskap.

Målgruppe:

Alle sykehustillitsvalgte i Legeforeningen (Spekter/Virke) i Helse Midt-Norge

Program/temaer:

-       presentasjon av Legeforeningen og aktuelle saker

-       gjennomgang av sentrale lover

-       arbeidsmiljøloven – utvalgte temaer

-       kollektiv arbeidsrett – innføring

-       gjennomgang av avtalene

-       lokale problemstillinger

Foredragsholderne vil i hovedsak komme fra avdelingen for Jus og Arbeidsliv i Legeforeningen.

Tidsramme:

Dag 1 tirsdag 05. mars kl 09.30 – ca kl 17.30

Dag 2 onsdag 06. mars kl 09.00 – ca kl 13.00

Kurssted: Arrangementet finner sted på Scandic Nidelven, Trondheim

Påmeldingsfrist:

Mandag 25. februar 2019 – bekreftelser på plass vil bli sendt ut fortløpende 

Påmelding:

Invitasjon sendes til epostadressen til de registrerte tillitsvalgte i målgruppen. Dersom du ikke har mottatt invitasjon og ønsker å delta på kurset, ta kontakt på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no og oppgi kursnummer 33351

Kursavgift/reise/opphold:
Legeforeningen dekker kursavgift, opphold og reise på billigste måte. Avvent all bestilling av billetter/opphold til du har fått bekreftet deltakelse fra Legeforeningens sekretariat.

Påmeldingen til kurset er bindende. Ved manglende oppmøte på kurset, uten meldt gyldig forfall, blir Legeforeningens merkostnader fakturert deg.

Spørsmål rettes til: tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no – merk med kursnummer 33351

Rett til fri for å delta på tillitsvalgtkurs:

Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på arrangementer av dette slag. Det er regulert i hovedavtalene på de ulike områdene, se nedenfor.

Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)

Virke: Hovedavtalen kap VI § 6-7

Hvis du har ulike arbeidsgivere i ulike tariffområder, er det viktig å være oppmerksom på at retten til fri kun gjelder i det tariffområdet arrangementet relaterer seg til. Dersom det oppstår problemer knyttet til fri for deltakelse – ta umiddelbart kontakt med sekretariatet på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no.