33408 Modul II (Thon Hotel Storo, Oslo) 03. – 05. april 2019

Kurstittel: Legeforeningens tillitsvalgtkurs «Fra tillitsvalgt til leder» Modul II

Legeforeningens tillitsvalgtopplæring er bygget opp på tre Modul-kurs. I desember 2014 vedtok Sentralstyret noen endringer på Modul I og Modul II. Det innebærer bl.a. at Modul I skal arrangeres som et regionalt kurs der lokale problemstillinger tas opp. Det kurset arrangeres nå i de fire helseregionene.

Modul II, som det her inviteres til, skal fortsatt arrangeres sentralt der målgruppen er alle tillitsvalgte på alle områder i Legeforeningen. Viktig er å merke seg at omleggingen innebærer at en tillitsvalgt kan delta på Modul II før man deltar på Modul I.

Målgruppe:

Alle tillitsvalgte i Legeforeningen på alle områder

Program/temaer:

 • Tillitsvalgt – allerede en leder
 • Hva er forhandlinger – hvordan påvirke egen situasjon
 • Forskning – regelverk, finansiering og arbeidsvilkår
 • Legeforeningens nettsider, innloggede sider og medlemsfordeler
 • Forholdet til media
 • Avvikssystemer, meldesystemer og varsling
 • Likestilling og diskriminering (LDO)
 • Forhandlingsøkonomi
 • Rettshjelp
 • Helserett – om bruk av rettslige virkemidler i helsetjenesten
 • Helserett – avvik, helserett, disiplinærforføyninger og meldeordninger
 • Presentasjon av Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
 • Rollespill

Foredragsholdere vil være ansatte i Legeforeningens sekretariat samt eksterne foredragsholdere.

Tidsramme:

Dag 1 onsdag 03. april kl 10.30 – kl 17.00

Dag 2 torsdag 04. april kl 09.00 – kl 17.00

Dag 3 fredag 05. april kl 08.30 – kl 15.30

Kurssted: Thon Hotell Storo, Oslo

Påmeldingsfrist:

24. mars 2019

Påmelding:

Invitasjon vil bli sendt til registrerte tillitsvalgte i målgruppen. Dersom du ikke har mottatt invitasjon og ønsker å delta på kurset, ta kontakt på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no og oppgi kursnummer 33408

Kursavgift/reise/opphold:

Legeforeningen dekker kursavgift, opphold og reise på billigste måte. Avvent all bestilling av billetter/opphold til du har fått bekreftet deltakelse fra Legeforeningens sekretariat.

Påmeldingen til kurset er bindende. Ved manglende oppmøte på kurset, uten meldt gyldig forfall, blir Legeforeningens merkostnader fakturert deg.

Spørsmål rettes til: tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no – merk med kursnummer 33408

Rett til fri for å delta på tillitsvalgtkurs:

Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på arrangementer av dette slag. Det er regulert i hovedavtalene på de ulike områdene, se nedenfor.

Stat: Hovedavtalen § 34

Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)

KS: Hovedavtalen del B § 3-6

Oslo: Hovedavtalen (Dok. 24) § 16

Virke: Hovedavtalen kap VI § 6-7

Hvis du har ulike arbeidsgivere i ulike tariffområder, er det viktig å være oppmerksom på at retten til fri kun gjelder i det tariffområdet arrangementet relaterer seg til. Dersom det oppstår problemer knyttet til fri for deltakelse – ta umiddelbart kontakt med sekretariatet på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no.