33497 Modul I Helse Sør-Øst

Kurstittel: Legeforeningens tillitsvalgtkurs «Fra tillitsvalgt til leder» Modul I.

Legeforeningens tillitsvalgtopplæring «Fra tillitsvalgt til leder» arrangeres med tre kurs – hhv Modul I, II og III. I desember 2014 vedtok Sentralstyret noen endringer på Modul I og II ved at Modul I skal arrangeres som et lokalt kurs der lokale problemstillinger tas opp. Modul I vil bli arrangert i hvert av de fire Helseregionene.

Dette kurset gjelder for alle sykehustillitsvalgte i Helse Sør-Øst samt tillitsvalgte i Oslo kommune, KS og Stat i hele landet. 

Læringsmål:
Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en grunnleggende Innføring i rollen som tillitsvalgt i Legeforeningen, og deltakerne vil få kjennskap til Legeforeningens organisasjon, tariffsystem, sentrale avtaler og relevante lover. Kurset teller som frie kurstimer for resertifisering av spesialiteten allmennmedisin.  

Målgruppe:
Alle sykehustillitsvalgte i Helse Sør-Øst (Spekter og Virke) samt alle tillitsvalgte i Oslo kommune, KS  og Stat i hele landet.   

Program/temaer:

-       presentasjon av Legeforeningen og aktuelle saker

-       gjennomgang av sentrale lover

-       kollektiv arbeidsrett – innføring

-       gjennomgang av avtalene

-       lokale problemstillinger

Foredragsholderne vil i hovedsak komme fra avdelingen for Jus og Arbeidsliv i Legeforeningen.

Tidsramme:

Dag 1 onsdag 11. september kl 09.30 – ca kl 17.30

Dag 2 torsdag 12. september kl 09.00 – ca kl 13.00

Kurssted: Arrangementet finner sted på Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Påmeldingsfrist:

Frist for påmelding er fram til kursstart – plasser blir tildelt fortløpende.

Invitasjon:

Invitasjon sendes til epostadressen de registrerte tillitsvalgte i målgruppen. Dersom du ikke har mottatt invitasjon og ønsker å delta på kurset, ta kontakt på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no og oppgi kursnummer 33497.

Kursavgift/reise/opphold:
Legeforeningen dekker kursavgift, opphold og reise på billigste måte. Avvent all bestilling av billetter/opphold til du har fått bekreftet deltakelse fra Legeforeningens sekretariat.

Påmeldingen til kurset er bindende. Ved manglende oppmøte på kurset, uten meldt gyldig forfall, blir Legeforeningens merkostnader fakturert deg.

Spørsmål rettes til: tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no – merk med kursnummer 33497.

Rett til fri for å delta på tillitsvalgtkurs:

Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på arrangementer av dette slag. Det er regulert i hovedavtalene på de ulike områdene, se nedenfor.

Stat: Hovedavtalen § 34
Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
KS: Hovedavtalen del B § 3-6
Oslo: Hovedavtalen (Dok. 24) § 16
Virke: Hovedavtalen kap VI § 6-7

Hvis du har ulike arbeidsgivere i ulike tariffområder, er det viktig å være oppmerksom på at retten til fri kun gjelder i det tariffområdet arrangementet relaterer seg til. Dersom det oppstår problemer knyttet til fri for deltakelse – ta umiddelbart kontakt med sekretariatet på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no.