33499 - Modul I / Temakurs KS - 23.- 24. september 2019

Legeforeningens tillitsvalgtopplæring «Fra tillitsvalgt til leder» arrangeres med tre kurs – hhv Modul I, II og III. I desember 2014 vedtok Sentralstyret noen endringer på Modul I og II ved at Modul I skal arrangeres som et lokalt kurs der lokale problemstillinger tas opp. Modul I arrangeres i hvert av de fire Helseregionene og alle tillitsvalgte i Stat, Oslo kommune og KS inviteres til modul I-kurset i Helse Sør-Øst.

Læringsmål: 

Kurset skal gi deltakerne økt kjennskap til temaer av særlig relevans i kommunesektoren. Siktemålet er særlig å styrke tillitsvalgtes kunnskap om avtaleverket, gi oppdatert informasjon om aktuelle prosesser i primærhelsetjenesten samt mer inngående kjennskap om utvalgte problemstillinger. Dette skal igjen hjelpe deltakerne i deres arbeid med å bistå medlemmer i enkeltsaker samt andre lokale prosesser, og det gis særskilt innføring i forhandlingsteknikk. 

Kursets del I godkjennes som modul I for tillitsvalgtopplæring. Vi oppfordrer de tillitsvalgte som ikke har deltatt på modul I tidligere, om å delta på del I da kursets del II bygger på dette. For tillitsvalgte som tidligere har deltatt på modul I og således har mer erfaring, er det tilstrekkelig å kun delta på kursets del II. Merk at du må delta på både del I og del II for å få godkjent dette som modul I.

Målgruppe:
Alle tillitsvalgte i KS

Program/temaer:

Del I – modul I

 • presentasjon av Legeforeningen og aktuelle saker
 • gjennomgang av sentrale lover
 • kollektiv arbeidsrett – innføring
 • gjennomgang av relevante tariffavtaler

Del II – temakurs

 • Trender i primærhelsetjenesten
 • Parallellsesjoner
 • Alt. 1 – Arbeidstid for ansatte leger i kommunen
 • Alt. 2 – Særlige temaer om rammeavtalen for næringsdrivende fastleger i kommunen
 • Lønn og lønnsforhandlinger
 • Særavtalen – om hva den regulerer
 • Ny spesialistutdanning – LIS1 og LIS3.
 • Når medlemmer søker hjelp – fra sin tillitsvalgte eller fra juristene i JA

Foredragsholderne vil i hovedsak komme fra avdelingen for Jus og Arbeidsliv i Legeforeningen.

Tidsramme:
Dag 1 mandag 23. september kl 08.30 – 12.00 – modul I
Dag 1 mandag 23. september kl 12.00 – 13.00 – lunsj for alle
Dag 1 mandag 23. september kl 13.00 – 18.00 - temakurs
Dag 2 tirsdag 24. september kl 09.00 – 15.00 - temakurs

Kurssted: Arrangementet finner sted på Kringler gjestegård, Åsvegen 775, 2032 Maura (i nærheten av Oslo lufthavn Gardermoen).

Påmeldingsfrist:
Frist for påmelding er fram til kursstart – plasser blir tildelt fortløpende.

Invitasjon:
Invitasjon sendes til epostadressen de registrerte tillitsvalgte i målgruppen. Dersom du ikke har mottatt invitasjon og ønsker å delta på kurset, ta kontakt på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no og oppgi kursnummer 33499.

Kursavgift/reise/opphold:
Legeforeningen dekker kursavgift, opphold og reise på billigste måte. Avvent all bestilling av billetter/opphold til du har fått bekreftet deltakelse fra Legeforeningens sekretariat.

Påmeldingen til kurset er bindende. Ved manglende oppmøte på kurset, uten meldt gyldig forfall, blir Legeforeningens merkostnader fakturert deg.

Spørsmål rettes til: tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no – merk med kursnummer 33499

Rett til fri for å delta på tillitsvalgtkurs:

Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på arrangementer av dette slag. Det er regulert i hovedavtalene på de ulike områdene, se nedenfor

KS: Hovedavtalen del B § 3-6