33502 Temakurs forhandlinger for FTV, FTV vara og andre i forhandlingsutvalgene i sykehus (Gardermoen) 31. oktober – 01. november 2019

Kurstittel: Temakurs for FTV og andre medlemmer av forhandlingsutvalgene i sykehus - forberedelse til forhandlinger.

Læringsmål:

Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en mulighet til å opparbeide seg en dypere forståelse for temaene i programmet, slik at de settes i stand til å håndtere problemstillinger på sine arbeidsplasser. Kurset er best egnet for tillitsvalgte som har deltatt på kurs som gir grunnleggende innføring i tillitsvalgtrollen.

Målgruppe:

FTV/vara-FTV (forhandlingsdelegasjonene i HFene) for både Of og Ylf

Program/temaer (selve programmet er under utarbeidelse):

  • Teoretisk rammeverk
  • Teori dag 1 med caseoppgave
  • Rollespill
  • Historier fra virkeligheten - "fra suksess til fiasko", "fra fiasko til suksess"
  • Gruppearbeid - tiltaksplan for vårens forhandlinger

Tidsramme:

Torsdag 31. oktober kl. 10.00 – 17.30
Fredag 01.novemberl kl. 09.00 – 15.00   

Kurssted:

Kurset finner sted på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen  

Påmeldingsfrist:

30. september 2019  

Påmelding:

Invitasjon er sendt pr epost til registrerte tillitsvalgte i målgruppen. Dersom du ikke har mottatt invitasjon og ønsker å delta på kurset, ta kontakt på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no og oppgi kursnummer 33502

Kursavgift/reise/opphold:

Legeforeningen dekker kursavgift, opphold og reise på billigste måte. Avvent all bestilling av billetter/opphold til du har fått bekreftet deltakelse fra Legeforeningens sekretariat. Påmeldingen til kurset er bindende. Ved manglende oppmøte på kurset, uten meldt gyldig forfall, blir Legeforeningens merkostnader fakturert deg.  

Spørsmål rettes til: tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no – merk med kursnummer 33502.  

Rett til fri for å delta på tillitsvalgtkurs:


Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på arrangementer av dette slag. Det er regulert i hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)   

Hvis du har ulike arbeidsgivere i ulike tariffområder, er det viktig å være oppmerksom på at retten til fri kun gjelder i det tariffområdet arrangementet relaterer seg til. Dersom det oppstår problemer knyttet til fri for deltakelse – ta umiddelbart kontakt med sekretariatet på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no