Stat

Kurs Dato
131379 

Forhandlingskurs for statlige tillitsvalgte 2019

16.-18. september 2019  Færøyene
  Workshop kommunikasjon for påvirkning  3.-4. april 2019 Støtvig Hotel, Larkollen

Legeforeningen arrangerer regelmessige kurs for å skolere de tillitsvalgte i deres funksjoner. I tillegg arrangerer sekretariatet og yrkesforeningene en rekke tariffkonferanser og andre arrangementer for de tillitsvalgte. For spørsmål kontakt tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no.