Norge har som mål å bli et foregangsland innen digital patologi. I denne sammenheng er det interessant å vite hva patologene tenker. Hva er nødvendig for at digital patologi skal kunne implementeres og fungere i vår hverdag? Mastergradstudenter ved universitetet i Agder vil undersøke dette. Alle oppfordres til å svare innen fristen 11. desember.

Leger under utdanning i patologi kan glede seg over nylig avgjørelse fra Helsedirektoratet: Spesialistkravet vedr. obduksjoner er redusert med øyeblikkelig virkning. 

Formalin er patologenes viktigste fikseringsvæske. Stoffet er imidlertid ikke ufarlig. Høydose-eksponeringer i industrien gir økt risiko for kreft i luftveiene og muligvis leukemi, samtidig som stoffet er sterkt irriterende og allergent. En komite i EU har nylig publisert et forslag til Europaparlamentet om retningslinjer for regulering, der de konstaterer at eksponeringen i patologifaget er lav. Gode arbeidsrutiner og avtrekk gjør at eksponeringen ved patologiavdelingene ofte ligger lavere enn i kontorlokaler og boliger.

Den internasjonale patologidagen ble feiret 14.november. Ved OUS fikk publikum møte patologene og mikroskopene på alle de tre sykehusene: Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. 

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Hold av 7.-8.mars: Frist for nøtter og sammendrag: 2.januar!
Mer informasjon finner du her.

Patologene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder diagnostisering og forskning, og forvalter landets største biobanker.

Hold av 7.-8.mars: Frist for nøtter og sammendrag: 2.januar!
Mer informasjon finner du her.