Ingvild Koren Lobmaier ved OUS har ved hjelp av DNPs stipendordning tilbrakt sin første overlegepermisjon hos fageliten i sarkomdiagnostikk. Og oppfordrer andre til å følge hennes eksempel: Reis ut!

For de med ambisjoner: utlysningen finner du her. Stillingen som professor /alternativt 1.amanuensis er koplet til 20% rutine. Utlysningsteksten på engelsk tyder på at OUS også satser internasjonalt. Så derfor: Spread the news!
Søknadsfristen er 7.mars.

Maria Ryssdal Kraby forsvarer sin avhandling Tumour Vasculature in Subtypes of Breast Cancer den 13. februar. Dagen før holder opponentene, professorene Farid Moinfar fra Østerrike og Torill Sauer fra Ahus seminar, åpent for alle interesserte. To hele dager med mammapatologi på høyt nivå.

Fra DNPs forsknings og utviklingsfond deles årlig ut midlertil medlemmer som vil videreutdanne seg eller forske. Reglene ble i 2017 utvidet til også å omfatte støtte til kvalitetsarbeid, fagutvikling og forskningsmøter som er relevante for patologifaget og som er åpne for patologer i Norge. Se kriteriene for å søke her - og hiv deg rundt! Søknadene bør være styret i hende innen 10.februar!

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Påskenøtter er nå lagt ut.
Mer informasjon med lenke finner du her.

Patologene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder diagnostisering og forskning, og forvalter landets største biobanker.