Rettspatologi

De fleste rettslige likundersøkelser gjøres på Oslo Universitetssykehus, Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin. Rettspatologisk kompetanse finnes også  ved universitetsavdelingene som listes opp nedenunder.

 Sted  Ansvarlig
Tromsø  Lars Uhlin-Hanssen, professor
Trondheim  
Bergen

 Inge Morild, professor

 Stavanger

 

Oslo

Gerd Jorunn Møller Delaveris

Mer om emnene