Sykehusavdelinger, patologi

Adresser til de enkelte helseforetak/sykehus finner du på hjemmesiden til Sosial og Helsedirektoratet.

 Sted

 Avdelingsoverlege/medisinsk ansvarlig overlege*

Tromsø* Vidar Isaksen og Elin Mortensen
 Bodø
Khalid Al-Shibli
 Trondheim Harald Aarset
 Ålesund Bjørn Westre
 Molde*

Ludwik Matuszkiewicz

 Førde* Ståle Sund
 Bergen Lisbeth Sviland
 Stavanger Susanne Buhr Wildhagen
 Haugesund Bjarne L. Bech
 Kristiansand* Rolf Bruun Bie
 Skien*

Miguel Rodrigues

 Drammen  Bettina Casati
 Tønsberg Pål Suhrke
 Oslo universitetssykehus Ying Chen
 Akershus

Ulla Randen

 Lillehammer

Rune Waalen

  Østfold*

Torunn Søland

* Avdelinger som har ikke-leger som avdelingsleder. Ved disse er medisinsk ansvarlig patolog angitt.

Det tas forbehold om feil.

Mer om emnene