Koding

 Alle norske patologilaboratorier bruker Systematized Nomenclature of Medicine terminology SNOMED for koding av funn, med særskilte koder for topografi, morfologi, prosedyrer osv. 

Det norske kodeverket er sist oppdatert i 2017 og ligger nå digitalt på e-helsedirektoratets hjemmeside under navnet Norsk patologikodeverk, forkortet til NORPAT.

Mer om emnene