Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

339 sider. Side 1 av 17

Rekkefølge:

Åsmund Kjærheim

Pionéren innen norsk elektronmikroskopi  døde 26. desember 2018, 93 år gammel.  Kjærheim hadde sitt mangeårige virke som oralpatolog og har blant annet preget norske tannleger med sine glimrende og ofte humoristiske forelesninger. 
Tore Solheim og kollegene Søland og Kvaal fra odontologien oppsummerer Kjærheims liv som patolog. 

Et godt nytt år!

"Patologer jobber med dinosaurer" var et av svarene patologene i Tønsberg beskrev da de arrangerte sin åpen dag 28.november ifjor. Vi vet bedre! 
Ikke bare kursporteføljen, men også temaene på årsmøtene i NFKC, NFMP og DNP bærer preg av avansert diagnostikk, viktig forskning og om stort potensiale for framtidig utvikling! Det er tid for å melde seg på og delta i diskusjonene!

Digitalisering i patologi - en undersøkelse blant medlemmer

Norge har som mål å bli et foregangsland innen digital patologi. I denne sammenheng er det interessant å vite hva patologene tenker. Hva er nødvendig for at digital patologi skal kunne implementeres og fungere i vår hverdag? Mastergradstudenter ved universitetet i Agder vil undersøke dette. Alle oppfordres til å svare innen fristen 11. desember.

God jul fra Helsedirektoratet!

Leger under utdanning i patologi kan glede seg over nylig avgjørelse fra Helsedirektoratet: Spesialistkravet vedr. obduksjoner er redusert med øyeblikkelig virkning. 

Formalin - fortsatt ingen over, ingen ved siden

Formalin er patologenes viktigste fikseringsvæske. Stoffet er imidlertid ikke ufarlig. Høydose-eksponeringer i industrien gir økt risiko for kreft i luftveiene og muligvis leukemi, samtidig som stoffet er sterkt irriterende og allergent. En komite i EU har nylig publisert et forslag til Europaparlamentet om retningslinjer for regulering, der de konstaterer at eksponeringen i patologifaget er lav. Gode arbeidsrutiner og avtrekk gjør at eksponeringen ved patologiavdelingene ofte ligger lavere enn i kontorlokaler og boliger.

Patolog: Ekspert på diagnoser

Den internasjonale patologidagen ble feiret 14.november. Ved OUS fikk publikum møte patologene og mikroskopene på alle de tre sykehusene: Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. 

De første kvinnelige leger med forskning i patologi

Torsdag 1.november kl 18 lanseres boken om de første kvinnelige legene i Norge. To av disse utførte forskning innen patologi, begge med basis i datidens aktuelle problemstillinger: Marie Kjølseth med forskning på svangerskapsvarighet og Alexandra Ingier med forskning på skjørbuk. Lanseringen i Akersgata 47/49 er åpen for alle interesserte: https://www.facebook.com/events/167380857515484/

Med godteri på reagensglass

Ledd i  universitetenes forskningformidling er de årlige forskningsdagene i september, med info-torg over to dager (i år 21.-22.september) i mange byer. Forskningsgruppa "Liquid biopsies" i lungekreft ved NTNU deltok på en egen Forskernatt for ungdom i videregående, med perlekjeder som DNA-imitasjoner og mulighet til bl.a. å prøve bronkoskopi. Godteri på reagensglass (med fakta om kreft på etikettene) bidro også til godt besøk, forteller patologen Sissel Gyrid Fleim Wahl fra St.Olavs.

Bjørn Hagmar er død, 21. september

En ruvende kollega er gått bort. Bjørn vil ikke bare huskes for sin forskning på HPV og sitt virke innen cytologien, men også for sitt vennlige vesen. Kollegaer ved OUS har skrevet minneord.

Europeisk samling i Bilbao

Den 30. europeiske patologi-kongressen er over. Fra 8.-12.september deltok norske patologer i Bilbao, som må være blant europas flotteste byer.

Professorat i kombinert stilling ledig på Ahus

Torill Sauer går snart av og universitetet er ute i god tid med utlysning av akademisk stilling, men med kort søknadsfrist. 1. oktober går fristen for å søke overlegestilling, kombinert med professorat eller førsteamanuensis i 60/40 % fordeling.

Hilsen fra leder

Styreleder Ulla Randen oppsummerer høsten og uttrykker støtte til kollegaer i Drammen.

Saken i Drammen

Kollegene i Drammen er gjort til syndebukker, skriver overlege Torolf Vågan fra avdeling for patologi i Vestre viken i et innlegg til nettsiden.

Spesialistutdanningen i fokus

Har patologifaget ressurser til alle anbefalte kurs i ny utdanningsplan? Dette var blant temaene på faggruppenes årlige samling 28.-29. august.  Også overgangsordningene skapte bekymring. Gamle krav, som tidligere er nektet endret i påvente av ny ordning, gjør at ferdige patologer ikke kan godkjennes før obduksjonskrav etter gammel ordning er oppfylt, og det tar tid. En uheldig situasjon når helsevesenet sliter med rekruttering til ledige spesialisthjemler.
Styret er på ballen.

Patologen Nils Raknerud

 døde 30. juli. Nils Raknerud var i sin tid ryggraden på patologen på Aker og kjent blant annet fra kurs i leverpatologi, som var et av hans spesialområder. Vi gjengir nekrologen i Aftenposten fra onsdag 15.august, skrevet av kollega og venner Steinar Aase og Jan Ivar Pedersen. 

Reisebrev fra Linz

Patologikursene i Linz er populære. Marit Valla skriver reisebrev fra vårens kurs i gynekologisk patologi. Her sammen med kollega Elisabeth Lund fra St.Olavs og 75 % av kurskomiteen, med leder Farid Moinfar (ytterst til høyre) og Fattaneh A.Tavassoli og Anais Malpica fra venstre.

Molekylærpatologi - nå på nett!

Siste skudd på stammen; Norsk Forening for Molekylær Patologi, har nå fått egen nettside: nfmp.no. Der finner du nyheter, innmeldingsskjema og mye annet. Foreningen er åpen for alle med interesse for molekylærpatologi.

Overarbeidet og underfinansiert

Patologifaget er et vesentlig ledd i den diagnostiske kjeden - riktig diagnose er basis for all medisinsk behandling. Parallelt med en aldrende befolkning, øker antall krefttilfeller dramatisk og nye behandlingsmetoder krever stadig mer avanserte undersøkelser av svulster og kreftceller. Et tankekors er det derfor at finansieringen av patologifaget er uendret. Refusjonstakstene for de offentlige patologiavdelingen har stått stille i flere tiår. Overlege og patolog Marius Lund-Iversen påpeker dette i Drammens Tidende.

Legeforeningens lederpris til Ying Chen

DNLFs lederpris henger høyt. At prisen denne gang gikk til nylig avgåtte  styreleder i DNP over seks år, er forståelig. Samtidig med profileringen av faget patologi har Ying til nå ledet tre patologiavdelinger.  

Ny e-post og konstituert styre i DNP

Styret har nå konstituert seg. Styreleder Ulla Randen (Ahus)  har med seg Rolf Bruun Bie (SS) som nestleder og Ingvild Lobmaier (OUS) fortsetter som kasserer. Styremedlemmer er Ok Målfrid Mangrud (Lillehammer) og Kahlid Al-Shibli (NSS).  Sekretær er Marie Andersland (Haukeland) og som varamedlem fungerer Maria Ramnefjell (Haukeland).
Merk ny e-post til styret: dennorskepatologforening@gmail.com

339 sider. Side 1 av 17

search

Spesialiteter