Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

351 sider. Side 1 av 18

Rekkefølge:

Welcome to the 42nd European Congress of Cytology

Dear Colleagues

Vi takker av vår eminente nettredaktør G.Cecilie Alfsen

På Årsmøtet i Trondheim takket vi av vår eminente nettredaktør G.Cecilie Alfsen med blomster og et innrammet bilde av Bergens-kunstneren Harald Kryvi; «To bronchietrær med store planer». 

Invitasjon til kurs i Surgical Pathology i Spania

Invitasjon til Copenhagen Surgical Update

Forskningsprisen 2019 til Anine L. Ottestad

De fleste svulster avgir kreftceller til blodet. At svulstene også lekker DNA er mindre kjent, men åpner for undersøkelse av kreftpasienter ved hjelp av en blodprøve. Sirkulerende DNA (ctDNA) vil kunne gi informasjon om blant annet nye mutasjoner, behandlingsrespons eller residiv. Ottestad har forsket på blodprøver fra pasienter med lungekreft.

Også pris for beste påskeegg, samt 2.premier ble utdelt.

Dyp læring og tallpatologi

-var i fokus på årsmøtets første dag.  Både statsminister, IT-minister og helseminister ble hentet fram som pådrivere for en ny og bedre digital hverdag.  Og de av oss som ønsker det, får jobb på dagen, hel eller deltid.  Datamaskinene må nemlig lære og trenger patologenes ekspertise.

Molekylærpatologi -møte i Trondheim

Persontilpasset medisin framheves som fremtiden, men krever at det satses. Molekylær diagnostikk krever store ressurser, samarbeid og tverrfaglig kompetanse, ikke minst innen datahåndtering. På NfMs årsmøte fikk deltagerene en innføring i hvordan man har organisert seg i Sverige og i Nederland, og en oversikt over situasjonen i Norge. 

Undervisningspris til Ben Davidson

Patologien danner basis for sykdomsforståelse. Parallelt med undervisningen i kvinne- og barnesykdommer får derfor medisinstudentene en omfattende innføring i gynekologisk og pediatrisk patologi. At nettopp patologien ble fremhevet av kullet høsten 2018, tyder på at undervisningen når fram. Ben Davidson er professor ved UiO og overlege ved OUS Radiumhospitalet.

Reisebrev fra Boston

Ingvild Koren Lobmaier ved OUS har ved hjelp av DNPs stipendordning tilbrakt sin første overlegepermisjon hos fageliten i sarkomdiagnostikk. Og oppfordrer andre til å følge hennes eksempel: Reis ut!

Professorat ledig på OUS

For de med ambisjoner: utlysningen finner du her. Stillingen som professor /alternativt 1.amanuensis er koplet til 20% rutine. Utlysningsteksten på engelsk tyder på at OUS også satser internasjonalt. Så derfor: Spread the news!
Søknadsfristen er 7.mars.

Disputas og seminar i Trondheim!

Maria Ryssdal Kraby forsvarer sin avhandling Tumour Vasculature in Subtypes of Breast Cancer den 13. februar. Dagen før holder opponentene, professorene Farid Moinfar fra Østerrike og Torill Sauer fra Ahus seminar, åpent for alle interesserte. To hele dager med mammapatologi på høyt nivå.

DNPs stipend - kort søknadsfrist!

Fra DNPs forsknings og utviklingsfond deles årlig ut midlertil medlemmer som vil videreutdanne seg eller forske. Reglene ble i 2017 utvidet til også å omfatte støtte til kvalitetsarbeid, fagutvikling og forskningsmøter som er relevante for patologifaget og som er åpne for patologer i Norge. Se kriteriene for å søke her - og hiv deg rundt! Søknadene bør være styret i hende innen 10.februar!

Åsmund Kjærheim

Pionéren innen norsk elektronmikroskopi  døde 26. desember 2018, 93 år gammel.  Kjærheim hadde sitt mangeårige virke som oralpatolog og har blant annet preget norske tannleger med sine glimrende og ofte humoristiske forelesninger. 
Tore Solheim og kollegene Søland og Kvaal fra odontologien oppsummerer Kjærheims liv som patolog. 

Et godt nytt år!

"Patologer jobber med dinosaurer" var et av svarene patologene i Tønsberg beskrev da de arrangerte sin åpen dag 28.november ifjor. Vi vet bedre! 
Ikke bare kursporteføljen, men også temaene på årsmøtene i NFKC, NFMP og DNP bærer preg av avansert diagnostikk, viktig forskning og om stort potensiale for framtidig utvikling! Det er tid for å melde seg på og delta i diskusjonene!

Digitalisering i patologi - en undersøkelse blant medlemmer

Norge har som mål å bli et foregangsland innen digital patologi. I denne sammenheng er det interessant å vite hva patologene tenker. Hva er nødvendig for at digital patologi skal kunne implementeres og fungere i vår hverdag? Mastergradstudenter ved universitetet i Agder vil undersøke dette. Alle oppfordres til å svare innen fristen 11. desember.

God jul fra Helsedirektoratet!

Leger under utdanning i patologi kan glede seg over nylig avgjørelse fra Helsedirektoratet: Spesialistkravet vedr. obduksjoner er redusert med øyeblikkelig virkning. 

Formalin - fortsatt ingen over, ingen ved siden

Formalin er patologenes viktigste fikseringsvæske. Stoffet er imidlertid ikke ufarlig. Høydose-eksponeringer i industrien gir økt risiko for kreft i luftveiene og muligvis leukemi, samtidig som stoffet er sterkt irriterende og allergent. En komite i EU har nylig publisert et forslag til Europaparlamentet om retningslinjer for regulering, der de konstaterer at eksponeringen i patologifaget er lav. Gode arbeidsrutiner og avtrekk gjør at eksponeringen ved patologiavdelingene ofte ligger lavere enn i kontorlokaler og boliger.

Patolog: Ekspert på diagnoser

Den internasjonale patologidagen ble feiret 14.november. Ved OUS fikk publikum møte patologene og mikroskopene på alle de tre sykehusene: Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. 

De første kvinnelige leger med forskning i patologi

Torsdag 1.november kl 18 lanseres boken om de første kvinnelige legene i Norge. To av disse utførte forskning innen patologi, begge med basis i datidens aktuelle problemstillinger: Marie Kjølseth med forskning på svangerskapsvarighet og Alexandra Ingier med forskning på skjørbuk. Lanseringen i Akersgata 47/49 er åpen for alle interesserte: https://www.facebook.com/events/167380857515484/

Med godteri på reagensglass

Ledd i  universitetenes forskningformidling er de årlige forskningsdagene i september, med info-torg over to dager (i år 21.-22.september) i mange byer. Forskningsgruppa "Liquid biopsies" i lungekreft ved NTNU deltok på en egen Forskernatt for ungdom i videregående, med perlekjeder som DNA-imitasjoner og mulighet til bl.a. å prøve bronkoskopi. Godteri på reagensglass (med fakta om kreft på etikettene) bidro også til godt besøk, forteller patologen Sissel Gyrid Fleim Wahl fra St.Olavs.

351 sider. Side 1 av 18