Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

333 sider. Side 1 av 17

Rekkefølge:

De første kvinnelige leger med forskning i patologi

Torsdag 1.november kl 18 lanseres boken om de første kvinnelige legene i Norge. To av disse utførte forskning innen patologi, begge med basis i datidens aktuelle problemstillinger: Marie Kjølseth med forskning på svangerskapsvarighet og Alexandra Ingier med forskning på skjørbuk. Lanseringen i Akersgata 47/49 er åpen for alle interesserte: https://www.facebook.com/events/167380857515484/

Med godteri på reagensglass

Ledd i  universitetenes forskningformidling er de årlige forskningsdagene i september, med info-torg over to dager (i år 21.-22.september) i mange byer. Forskningsgruppa "Liquid biopsies" i lungekreft ved NTNU deltok på en egen Forskernatt for ungdom i videregående, med perlekjeder som DNA-imitasjoner og mulighet til bl.a. å prøve bronkoskopi. Godteri på reagensglass (med fakta om kreft på etikettene) bidro også til godt besøk, forteller patologen Sissel Gyrid Fleim Wahl fra St.Olavs.

Bjørn Hagmar er død, 21. september

En ruvende kollega er gått bort. Bjørn vil ikke bare huskes for sin forskning på HPV og sitt virke innen cytologien, men også for sitt vennlige vesen. Kollegaer ved OUS har skrevet minneord.

Europeisk samling i Bilbao

Den 30. europeiske patologi-kongressen er over. Fra 8.-12.september deltok norske patologer i Bilbao, som må være blant europas flotteste byer.

Professorat i kombinert stilling ledig på Ahus

Torill Sauer går snart av og universitetet er ute i god tid med utlysning av akademisk stilling, men med kort søknadsfrist. 1. oktober går fristen for å søke overlegestilling, kombinert med professorat eller førsteamanuensis i 60/40 % fordeling.

Hilsen fra leder

Styreleder Ulla Randen oppsummerer høsten og uttrykker støtte til kollegaer i Drammen.

Saken i Drammen

Kollegene i Drammen er gjort til syndebukker, skriver overlege Torolf Vågan fra avdeling for patologi i Vestre viken i et innlegg til nettsiden.

Spesialistutdanningen i fokus

Har patologifaget ressurser til alle anbefalte kurs i ny utdanningsplan? Dette var blant temaene på faggruppenes årlige samling 28.-29. august.  Også overgangsordningene skapte bekymring. Gamle krav, som tidligere er nektet endret i påvente av ny ordning, gjør at ferdige patologer ikke kan godkjennes før obduksjonskrav etter gammel ordning er oppfylt, og det tar tid. En uheldig situasjon når helsevesenet sliter med rekruttering til ledige spesialisthjemler.
Styret er på ballen.

Patologen Nils Raknerud

 døde 30. juli. Nils Raknerud var i sin tid ryggraden på patologen på Aker og kjent blant annet fra kurs i leverpatologi, som var et av hans spesialområder. Vi gjengir nekrologen i Aftenposten fra onsdag 15.august, skrevet av kollega og venner Steinar Aase og Jan Ivar Pedersen. 

Reisebrev fra Linz

Patologikursene i Linz er populære. Marit Valla skriver reisebrev fra vårens kurs i gynekologisk patologi. Her sammen med kollega Elisabeth Lund fra St.Olavs og 75 % av kurskomiteen, med leder Farid Moinfar (ytterst til høyre) og Fattaneh A.Tavassoli og Anais Malpica fra venstre.

Molekylærpatologi - nå på nett!

Siste skudd på stammen; Norsk Forening for Molekylær Patologi, har nå fått egen nettside: nfmp.no. Der finner du nyheter, innmeldingsskjema og mye annet. Foreningen er åpen for alle med interesse for molekylærpatologi.

Overarbeidet og underfinansiert

Patologifaget er et vesentlig ledd i den diagnostiske kjeden - riktig diagnose er basis for all medisinsk behandling. Parallelt med en aldrende befolkning, øker antall krefttilfeller dramatisk og nye behandlingsmetoder krever stadig mer avanserte undersøkelser av svulster og kreftceller. Et tankekors er det derfor at finansieringen av patologifaget er uendret. Refusjonstakstene for de offentlige patologiavdelingen har stått stille i flere tiår. Overlege og patolog Marius Lund-Iversen påpeker dette i Drammens Tidende.

Legeforeningens lederpris til Ying Chen

DNLFs lederpris henger høyt. At prisen denne gang gikk til nylig avgåtte  styreleder i DNP over seks år, er forståelig. Samtidig med profileringen av faget patologi har Ying til nå ledet tre patologiavdelinger.  

Ny e-post og konstituert styre i DNP

Styret har nå konstituert seg. Styreleder Ulla Randen (Ahus)  har med seg Rolf Bruun Bie (SS) som nestleder og Ingvild Lobmaier (OUS) fortsetter som kasserer. Styremedlemmer er Ok Målfrid Mangrud (Lillehammer) og Kahlid Al-Shibli (NSS).  Sekretær er Marie Andersland (Haukeland) og som varamedlem fungerer Maria Ramnefjell (Haukeland).
Merk ny e-post til styret: dennorskepatologforening@gmail.com

Lederstilling på UNN

For de som ønsker å gå inn i ledelse, er det nå nye muligheter. Avdelingslederstillingen ved Avdeling for patologi på UNN er utlyst, med søknadsfrist 23.mai. 

Malignt melanom - disputas i Bergen

Mutasjoner i genene for telomerase-promoter og i BRAF er hyppig i melanomer. Emilia S Hugdahl har  blant annet undersøkt sammenhengen mellom slike mutasjoner og ekspresjon av proteinene og vist at mengden uttrykt protein har større tyngde som prognostisk markør. Disputas finner sted fredag 20.april, i Bergen.

"Årets laboratorium" til Radiumhospitalet

Den nordiske Sakura-prisen for  årets laboratorium 2017 gikk i til patologiavdelingen ved OUS-Radiumhospitalet, for deres arbeid med å bedre prøveflyt og effektivitet. At svartidene synker er et gledelig resultat.

Disputas om hormoner og nevroendokrine celler

Patricia Gjertrud Mjønes forsvarer sin avhandling Hormones and Neuroendocrine Cells, Role in Gastric and Renal Tumourigenesis 20.april ved NTNU i Trondheim. Mjønes har studert blant annet "blod-doping" hos kreftceller: Erytropoietin, også kjent som EPO, er sterkt uttrykt i nyrekreft av klarcellet type.

Disputas om lungekreft

Maria Paula Ramnefjell forsvarer tirsdag 10.4. sin avhandling med tittelen "Prognostic biomarkers and clinico-pathologic characteristics in non-small cell lung cancer. A study with special focus on tumor-vascular interactions." Deler av studien ble også presentert på årsmøtet nylig, som fritt foredrag.

Beste påskeegg og beste poster!

Anna Myrmel Sæle fra Haukeland har et pedagogisk gen og overbeviste juryen og salen. Påskeegget om AMLEC i nyre var et av flere interessante og profesjonelt framførte bidrag fra yngre kolleger.
Beste poster ble i år presentert av Bjørn Isfoss om en tidligere underkjent celletype i benignt stroma i blære. Ikke minst diskusjonen rundt posteren ved presentasjonen for juryen var spennende, et innslag mange satte pris på i pausene.

333 sider. Side 1 av 17

search

Spesialiteter