Hanna Strømme Koppang er død

Tannlegen, oralpatologen og professor emeritus døde uventet 12.juni, kort før hun skulle fylle 75 år. Strømme Koppang er godt kjent for alle med oralpatologi som spesialkompetanse. Etter at hun ble pensjonist, arbeidet hun som konsulent ved Laboratorium for patologi. Hennes tidligere kolleger ved Det odontologiske fakultet forteller i nekrologen i Aftenposten 6.juli at Strømme Koppang avla sin tids beste tannlegeeksamen, med innstilling til kongen. Hennes videre virke holdt samme faglige nivå.

Hanna Strømme Koppang  bidro til å stifte den skandinaviske interesseorganisasjonen for oralpatologi tidlig på 70-tallet (SFOPOM, Scandinavian Fellowship for Oral Pathology and Oral Medicine) og ble oppnevnt som æresmedlem der i 2010. Fra 1981 ble hun som første kvinne  professor ved Det odontologiske fakultetet i Oslo.
Hanna Strømme Koppang var medlem av Den norske patologforening gjennom assosiert medlemskap i IAP i alle år, dels som styremedlem.

Nekrologen fra Aftenposten finnes som vedlegg til høyre.