Legeforeningens lederpris til Ying Chen

DNLFs lederpris henger høyt. At prisen denne gang gikk til nylig avgåtte  styreleder i DNP over seks år, er forståelig. Samtidig med profileringen av faget patologi har Ying til nå ledet tre patologiavdelinger.  

Etter lederstilling på patologen  i Tønsberg overtok Ying ledelsen av patologiavdelingen ved Ahus, der hun blant mye annet sørget for solid oppjustering av antall legehjemler. Som avdelingsoverlege ved OUS står hun nå med begge bein i resultatene av fusjonen av de ulike patologimiljøene i Oslo.  I prisbegrunnelsen nevnes Yings håndtering av økonomiske utfordringer, men Ying Chen er også personen som også kan knytte miljøer sammen. Lederprisen til Ying er fortjent! Vi gratulerer!

Mer om utdelingen kan du lese  på legeforeningens nettside her eller i Dagens Medisin.