Hilsen fra leder

Styreleder Ulla Randen oppsummerer høsten og uttrykker støtte til kollegaer i Drammen.

Kjære kolleger.

Så er høsten her, og arbeidet i DNP er i full gang. Vi hadde seminar om den nye LIS-utdanningen for faggruppelederne, kurs- og utdanningsutvalget, spesialitetskomiteen og avdelingslederne på Gardermoen i forrige uke. Den nye ordningen trer i kraft 01.03.2019, og ansvaret er nå flyttet til «linjen»; til de regionale helseforetakene og videre ned til avdelingslederne. 
På seminaret diskuterte vi læringsaktivitetene LIS skal gjennomføre for å oppfylle de 186 læringsmålene innen patologi. Det er nå hvert enkelt HF som skal definere disse aktivitetene, med frist 1.oktober, og for DNP var det viktig å samle alle sentrale aktører og bidra til å få en mest mulig lik utdanning i hele landet. Vi hadde gode diskusjoner, og samler nå alle innspill i en mal som avdelingene kan bruke i sitt arbeid videre. 

På seminaret var det også diskusjon om finansiering av kurs og refusjon fra Legeforeningens fond, og representanter for Regionalt utdanningssenter (Reg Ut) Vest og Nord informerte om sitt arbeid. Det er gledelig at Reg Ut vil fortsette å ha en nasjonal samordning av kurs, og de verdsatte den innsatsen som er blitt lagt ned av oss i å arrangere disse. Legeforeningens fond vil bestå til 1.3.2019, men videre skjebne er uviss. 

Skjebnen til avdelingen i Drammen er også uviss. Brennpunkt-dokumentaren var i beste fall unyansert, og påstandene er sterkt belastende for kollegene våre. Vi i styret har hatt saken oppe på hvert styremøte, og tilbudt ulike aktører å imøtegå påstandene på vår nettside. Torolf Vågan, overlege ved avdelingen, har nå skrevet et innlegg som dere finner annet sted på siden her.
Jeg ønsker å uttrykke støtte til kollegene i den vanskelige situasjonen de er i.

Til helgen begynner den europeiske patologikongressen ECP i Bilbao. Jeg håper å se mange av dere der!

God høst!

Mer om emnene