The Norwegian division of IAP is closely integrated in the activities of the Norwegian Society of Pathology (DNP). All members of DNP are automatically members of IAP. Non-medical members may apply for associate membership in IAP through DNP.

IAP-medlemskapet:

DNP-medlemmer er kollektiv innmeldt i IAP og har rett til redusert deltageravgift på alle IAP og USCAP-møter, samt subsidiert abonnement på Laboratory Investigation of Modern Pathology.

Ikke-leger kan søke om assosiert medlemskap i  DNP for medlemskap i IAP-Norwegian Division.

IAP-journals:

Laboratory Investigation and Modern Pathology

Mer om emnene