Spesialitetskomite

member

Rune Lilleng

Leder
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Runa Braun

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

member

Øystein Størkersen

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital
Telefon: 725 73225

member

Dordi Lea

Medlem
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus

member

Ingunn Marie Stefansson

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

For flere opplysninger om spesialistutdanningen, bruk lenken nedenunder!

Mer om emnene