Styret

member

Ulla Randen

Leder
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus HF
Telefon: 99647763

member

Rolf Bruun Bie

Nestleder
Arbeidssted: Sørlandet sykehus HF
Telefon: 38 07 30 55

member

Khalid Ibrahim Al-Shibli

Medlem
Arbeidssted: Nordlandssykehuset HF
Telefon: 92828719

member

Ingvild Victoria Koren Lobmaier

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Ok Målfrid Mangrud

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet HF

member

Marie Songstad Andersland

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus
Telefon: 55977060