Utdanning

Her finner du stoff som vedrører LIS-utdanning, basiskurs osv.

Sammensetning av kurs og utdanningsutvalget: se her.
Retningslinjer for utvalget finner du her.

Nye læringsmål i patologi er under utforming. Excel-filen etter faggruppenes innspill finner du til høyre.