Faggruppeseminarer, felles for alle grupper

En gang i året arrangerer styret felles seminar for alle faggrupper.
Neste møte er 27.-28. august 2018 og vil ha hovedfokus på spesialistutdanningen.

Referatene fra tidligere møter finner du her.