Høstmøtet 2002

Høstmøtet 2002 holdes på Hotell Bristol 1-2 nov.
Generalforsamling  og medlemsmøte avholdes 1330-1530, 1. nov.