Høstmøtet 2004

Ble avholdt 22.-23. oktober på Grand Hotel i Oslo.