2009

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Innkalling

Invitasjon til vårmøte i Øre-nese-halsforeninga 2009

Årets vårmøte går av stabelen i Tønsberg 8. og 9. mai.  Arrangørene lover et variert faglig og sosialt program.

Høstmøte ØNHF 2009

23. og 24. oktober 2009, som tidligere på Grand Hotel i Oslo.  Årets Legaard-foreleser er John Watkinson fra Birmingham. Valg av styre og utvalg, vedtektsendringsforslag må sendes innen juli

Rapport fra utvalgene

Om Høstmøte ØNHF 2009

23. og 24. oktober 2009, som tidligere på Grand Hotel i Oslo.  Årets Legaard-foreleser er John Watkinson fra Birmingham. Valg av styre og utvalg, vedtektsendringsforslag må sendes innen juli

Program ØNHF høstmøte 2009

6 sider. Side 1 av 1