2010

search

Periode

  • År: Måned:

1 side. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Vårmøte 2010

Det er en stor glede å kunne invitere deg til vårmøte på Akershus universitetssykehus og Losby Gods 6. – 8. mai 2010.

 Losby Gods er en perle av et samlingssted og vi konsentrerer møtet rundt godset.

Torsdag kveld med uhøytidelige aktiviteter og hyggelig samvær, fredag kveld med stor fest. Vi legger også opp til omvisning på vårt flotte nye sykehus for de som ønsker det.

 Losby har en av landets fineste golfbaner og i tillegg til våre pasjonerte golfere kan det også bli mulig for amatørene å prøve seg.

 Vi håper mange tar med ledsager til felles samvær og utflukt til Romerikes attraksjoner med Eidsvollsbygningen som vendepunkt.

Losby Gods er en perle av et samlingssted og vi konsentrerer møtet rundt godset.

Torsdag kveld med uhøytidelige aktiviteter og hyggelig samvær, fredag kveld med stor fest. Vi legger også opp til omvisning på vårt flotte nye sykehus for de som ønsker det.

 Losby har en av landets fineste golfbaner og i tillegg til våre pasjonerte golfere kan det også bli mulig for amatørene å prøve seg.

Vi håper mange tar med ledsager til felles samvær og utflukt til Romerikes attraksjoner med Eidsvollsbygningen som vendepunkt.

Velkommen til vårmøte!

 Vennlig hilsen legene på Ahus

 Erik S. Lie

1 side. Side 1 av 1