2012

search

Periode

  • År: Måned:

5 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

XI. SKANDINAVISK ØREKIRURGISK MØTE

7. – 10. februar 2013

Ustedalen Hotell, Geilo

Invitasjon til nasjonalt seminar om APD i Bergen

20. – 21. november 2012, Statped Vest, Bergen

Høstmøtet 2012

Det innkalles herved til årsmøte i foreningen. Årsmøte vil finne sted under høstmøtet i Oslo, fredag 26.10.12 kl 16.00. Vedlagt ligger innkalling, regnskap og budsjett. Spørsmål angående regnskap og budsjett rettes til kasserer Einar Solheim. Ved øvrige henvendelser, ta kontakt med sekretær Bianca Lorntzsen.

 

Vel møtt!

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 OG FEIRING AV FORENINGENS 100-ÅRS JUBILEUM

Som en av de eldste fagmedisinske foreningene i Norge er vi stolte av å kunne feire 100-års jubileum i år. Denne feiringen vil finne sted under årets høstmøte i Oslo.

Grunnet jubileet er høstmøtet utvidet med en halv dag, og vil foregå torsdag 25.10.12 – lørdag 27.10.12.  Møtet starter torsdag 25.10.12 kl 12.30.

Obs: Høstmøtet er godkjent som valgfritt kurs/etterutdanningskurs av legeforeningen slik at man kan søke reise og opphold dekket etter fond 1 og 3.

 

 

Vårmøtet 2012

Rica Seilet, Molde, 11. – 12. mai 2012.

Velkommen til fotballhovedstaden - endelig program klart - med sportslig profil!!!

 

 

5 sider. Side 1 av 1