Høstmøtet 2012

Det innkalles herved til årsmøte i foreningen. Årsmøte vil finne sted under høstmøtet i Oslo, fredag 26.10.12 kl 16.00. Vedlagt ligger innkalling, regnskap og budsjett. Spørsmål angående regnskap og budsjett rettes til kasserer Einar Solheim. Ved øvrige henvendelser, ta kontakt med sekretær Bianca Lorntzsen.

 

Vel møtt!