Invitasjon til nasjonalt seminar om APD i Bergen

20. – 21. november 2012, Statped Vest, Bergen

Hovedforelesere:

Dr. Doris-Eva Bamiou (University College London), Jude Nicolas (Statped Vest).

Tema: APD - status i Norge. Utredning, diagnostikk og prinsipper for intervensjon.

Et økende antall barn henvises til Statped og Høresentralene med en hypotese om APD.

Det øker behovet for tverrfaglig drøfting på nasjonalt nivå, for å komme til en felles forståelse av prosedyrer for utredning, diagnostisering og intervensjon.

Internasjonal litteratur viser at 3-10 % av befolkningen har noen grad av APD. Det er foreløpig ingen statistikk fra Norge.

Diagnosen er blant annet brukt i USA, Danmark, Australia. Den har også blitt brukt i Norge, selv om det ikke finnes et diagnosenummer for APD i ICD-10.

Vi ønsker å drøfte spørsmålene om utredning, diagnostikk og prinsipper for intervensjon sammen med representanter fra fagmiljøer som møter disse barna i en utredningsfase.

Sett av tidspunktet. Velkommen til arbeidsseminar.

Detaljert program kommer senere.

Kontaktpersoner:

Wenche Skår-Ekse (e-post: wenche.skar.ekse[a]statped.no )

Heidi Gudmundset (e-post: heidi.gudmundset[a]statped.no )

Statped Vest

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

p.b. 6039 Bedriftssenteret, 5892 Bergen

Sentalbord 5592 3400

Besøksadresse: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis