2013

search

Periode

  • År: Måned:

8 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Bronkoskopikurs

for ØNH spesialister 29. - 30. oktober 2015 på Oslo Universitetssykehus.

Formålet med kurset er at deltakerne ved dette etterutdanningskurset skal få praktisk opplæring i bronkoskopi med opptak av fremmedlegemer ved øvelse på forsøksdyr (kanin).

Kurset tar sikte på en gjennomgang av temaet både teoretisk og praktisk, samtidig som kursdeltakerne i løpet av to dager får muligheter til å bruke utstyr og lære seg teknikk på dette feltet på forsøksdyr.

Bronkoskopi av forsøksdyr (kanin) Etterutdannelseskurs for overleger på ØNHavdelinger med vaktteneste

Rikshospitalet 31.okt og 1.nov 2013

Det er fortsatt noen få ledige plasser!

HØSTMØTE 2013

Årets høstmøte er i år 24.10.13-26.10.13.

Innkalling til åremøtet er nå lagt ut. Meld deg på NÅ. Husk at det er økt påmeldingsavgift etter 1. oktober.

 

ANNUAL MEETING OF THE SCANDINAVIAN SOCIETY FOR HEAD AND NECK ONCOLOGY

March 20-21, 2014
STOCKHOLM—SWEDEN

EAORL 2013

Nice, 27 - 30april.

Siste frist for påmelding 15.april

IFOS Seuol 2013

Påmeldingsfristen er forlenget til 30.april

Cutting Edge Laryngology 2013

London 17 - 19 juni 2013

European Academy of Facial Plastic Surgery som arrangeres i Oslo, Norge

28. august – 01. sept 2013

8 sider. Side 1 av 1