2014

search

Periode

  • År: Måned:

12 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høstmøtet 2014

Oppdatert informasjon og innkalling til Årsmøte 2014!

Bronkoskopikurs

Rikshospitalet 6. - 7. november 2014

EAONO 2014

Siena, Italia 13. - 16.september

The British-Scandinavian Otology Meeting

Windsor 13. - 15 juni 2014

Nordisk ØNH-møte

København 22. - 24. mai 2014

eaono2014

 

7th Intructional Workshop of European Academy of Otolaryngology and Neuro-Otology. 13 - 16. september, Siena, Italia

http://eaono2014.org/en/welcomeaddress

CI 2014

13th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technologies

Munich, Germany June 18 - 21, 2014

 

http://www.ci2014muc.com/

XII SKANDINAVISK ØREKIRURGISK MØTE

6. – 9. mars 2014 Vestlia Resort, Geilo

Audiologikurs - Svalbard

Longyearbyen 28. - 29. april 2014

Opplev Svalbard i midnattssol!

Hovedtema for møtet er den daglige og praktiske hørselsomsorgen. Møtet er relevant for privatpraktiserende øre-nese-halsleger og andre som jobber med audiologiske problemstillinger.

For påmelding, vennligst følg denne linken: http://gyroconference.event123.no/NOLF1/audiologi2014/

 

Excellence in Rhinoplasty

19. - 21. mars 2014, Leuven

The Seventh Alpine Nasal Course

Crans Montana 18 - 22 januar 2014

Otology jubilee: 150 years of the “Archiv für Ohrenheilkunde”

May 7th -10th, 2014 in Halle (Saale), Germany

German National Academy of Science „Leopoldina“

www.otology-jubilee.com

under the auspices of the German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery

12 sider. Side 1 av 1