2015

search

Periode

  • År: Måned:

8 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

NAS 20 16 - Trondheim 11. - 14.sept

Det nå er åpnet for påmelding til NAS 2016 (Nordisk Audiologisk Selskap), 11.-14. september 2016 i Trondheim med frist for abstract 1.mai og frist for tidlig påmelding 2.juni.

APD-konferanse

Ålesund 24-25 september.

Startskuddet går snart! 200 påmeldte!

Høstmøtet for Norsk Forening for Otorhinolaryngologi og Hode-Hals-Kirurgi

22.-24.oktober ved Grand Hotell i Oslo.

Preliminært program er nå klart.

OBS: Endringer kan forekomme! Endelig program utdeles ved Høstmøtet. 

Vel møtt til Høstmøtet!

Praktisk kurs i allergenspesifikk immunterapi (ASIT)

Mandag 14.09.2015 kl. 09.30 - kl. 16.30

Auditoriet, Kurs- og konferansesenter i Bikuben, Haukeland universitetssjukehus

Artic Rhinology

Lofoten 11. - 12. sept 2015

Etterutdanningskurs i audiologi, otologi og otonevrologi

Clarion hotell Gardermoen 20-21. april 2015

Rådgivende utvalg i audiologi arrangerer nytt etterutdanningskurs i april 2015, denne gang på Gardermoen. Kurset er vinklet mot den generelle ØNH-spesialist, både i og utenfor sykehus. LIS er også mer enn velkomne! Vi må som fremtidens spesialister være forberedt på å dokumentere vår kompetanse innenfor medisinsk audiologi, så meld dere på!”

Skandinavisk ørekirurgisk møte 2015

Ustedalen hotell & resort, Geilo 5. – 8. mars 2015

The 3rd Congress of European ORL-HNS 2015

Prag 7. - 11. juni 2015

8 sider. Side 1 av 1